1:37 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng HBO 28/11/2021

Lịch phát sóng HBO 28/11/2021

00:55:00 BOMBSHELL : QUẢ BOM BÊ BỐI
03:00:00 VENOM
04:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 938
05:20:00 A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
07:45:00 SCOOB!
09:20:00 LARA CROFT TOMB RAIDER: THE CRADLE OF LIFE : LARA CROFT, NGƯỜI TÌM KiẾM HẦM MỘ: CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG
11:15:00 CRAZY, STUPID, LOVE : YÊU ĐIÊN DẠI
13:10:00 MIDWAY : TRẬN CHIẾN MIDWAY
15:25:00 G.I. JOE : THE RISE OF COBRA : G.I JOE: RẮN HỔ MANG NỔI DẬY
17:20:00 G.I. JOE: RETALIATION : G.I. JOE: BÁO THÙ
19:10:00 VENOM
21:00:00 WHO’S BY YOUR SIDE S1 : AI Ở BÊN EM 110
22:00:00 FOLKLORE S2 : TRUYỆN DÂN GIAN 203
23:00:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
Lịch phát sóng HBO 28/11/2021