27/01/2023 - 5:09 PM

Lịch phát sóng HBO 28/1/2023

Lịch phát sóng HBO 28/1/2023

01:35:00 ONE WAY : ĐƯỜNG MỘT CHIỀU
03:10:00 A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST : TRIỆU KIỂU CHẾT Ở MIỀN VIỄN TÂY
05:00:00 WIN A DATE WITH TAD HAMILTON! : GIÀNH ĐƯỢC CUỘC HẸN VỚI TAD HAMILTON
06:35:00 HOODWINKED TOO! HOOD VS. EVIL : CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ PHẦN 2
08:05:00 DAREDEVIL
09:45:00 THE LOST CITY : THÀNH PHỐ ĐÃ MẤT
11:35:00 THE BATMAN : NGƯỜI DƠI
14:30:00 TRANSFORMERS : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH
16:50:00 STAR TREK INTO DARKNESS : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: CHÌM VÀO BÓNG TỐI
19:00:00 SONIC THE HEDGEHOG 2 : CHÚ NHÍM SONIC PHẦN 2
21:00:00 JERRY & MARGE GO LARGE : JERRRY VÀ MARGO CHƠI LỚN
22:35:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
Lịch phát sóng HBO 28/1/2023