26/02/2024 - 10:21 PM

Lịch phát sóng HBO 27/9/2023

Lịch phát sóng HBO 27/9/2023

00:50:00BEAUTIFUL CREATURES : NHỮNG SINH VẬT DIỄM LỆ
02:55:00HONK FOR JESUS, SAVE YOUR SOUL : BẤM CÒI VÌ CHÚA JESUS, CỨU RỖI LINH HỒN BẠN
04:35:00MEMORY : KÍ ỨC
06:30:00TEEN TITANS GO! & DC SUPER HERO GIRLS: MAYHEM IN THE MULTIVERSE : BIỆT ĐỘI TITAN XUẤT KÍCH VÀ CÁC NỮ
07:50:00THE HOLIDAY : KÌ NGHỈ
10:05:00SPY KIDS 3: GAME OVER : ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 3: TRÒ CHƠI KẾT THÚC
11:30:00MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA : MADAGASCAR: TRỐN TỚI CHÂU PHI
13:00:00MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED : MADAGASCAR 3: BỊ TRUY BẮT Ở CHÂU ÂU
14:35:00TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: PHẦN TỐI CỦA MẶT TRĂNG
17:10:00SING 2 : HÃY HÁT LÊN PHẦN 2
19:00:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
21:00:00GET OUT : TRỐN THOÁT
22:45:00THE GILDED AGE S2 : THỜI ĐẠI VÀNG SON MÙA 2
23:45:00THE GILDED AGE S2 : THỜI ĐẠI VÀNG SON MÙA 2
Lịch phát sóng HBO 27/9/2023