27/11/2022 - 2:47 AM

Lịch phát sóng HBO 27/7/2022

Lịch phát sóng HBO 27/7/2022

00:35:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
02:45:00 A VALENTINE’S MATCH : CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
04:15:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
06:05:00 THE GARDEN OF EVENING MISTS : KHU VƯỜN SƯƠNG ĐÊM
08:00:00 A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD : NGÀY ĐẸP TRỜI Ở KHU DÂN CƯ
09:50:00 BLUE BAYOU : NHÁNH SÔNG XANH
11:45:00 THE MARKSMAN : XẠ THỦ
13:35:00 DUNKIRK
15:20:00 STEP UP 3-D : VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ PHẦN 3
17:05:00 THE PURSUIT OF HAPPYNESS : MƯU CẦU HẠNH PHÚC
19:00:00 INFERNO : HỎA NGỤC
21:00:00 KING RICHARD : VUA RICHARD
23:20:00 WESTWORLD S4 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY
Lịch phát sóng HBO 27/7/2022