28/06/2022 - 1:44 PM

Lịch phát sóng HBO 27/6/2022

Lịch phát sóng HBO 27/6/2022

01:20:00 THE TAX COLLECTOR : NGƯỜI THU THUẾ
02:50:00 DRAG ME TO HELL : LÔI TÔI XUỐNG ĐỊA NGỤC
04:30:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
06:00:00 COLORS OF LOVE : SẮC MÀU TÌNH YÊU
07:25:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
09:00:00 WESTWORLD S4 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY
10:00:00 GODZILLA VS. KONG : GODZILLA ĐẠI CHIẾN KONG
11:55:00 THE ITALIAN JOB : PHI VỤ ITALIA
13:40:00 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
16:20:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
18:50:00 THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ BOB BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG
20:15:00 VOYAGERS : NGƯỜI DU HÀNH
22:00:00 WESTWORLD S4 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY
23:00:00 THE TAX COLLECTOR : NGƯỜI THU THUẾ
Lịch phát sóng HBO 27/6/2022