14/06/2024 - 7:18 AM

Lịch phát sóng HBO 27/5/2024

Lịch phát sóng HBO 27/5/2024

00:55:00SICK : BỆNH DỊCH
02:20:00HANCOCK
03:55:00RENFIELD
05:25:0017 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
07:05:00S.W.A.T.
09:00:00THE JINX: THE LIFE AND DEATHS OF ROBERT DURST S2 : VẬN RỦI: CUỘC ĐỜI VÀ CÁI CHẾT CỦA ROBERT DURST S2
10:00:00THE JINX: THE LIFE AND DEATHS OF ROBERT DURST S2 : VẬN RỦI: CUỘC ĐỜI VÀ CÁI CHẾT CỦA ROBERT DURST S2
11:00:00INTERSTELLAR : GIỮA CÁC VÌ SAO
13:45:00LIAR LIAR : KẺ NÓI DỐI
15:10:00FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD : SINH VẬT HUYỀN BÍ: NHỮNG TỘI ÁC CỦA GRINDELWALD
17:25:00SHAZAM! FURY OF THE GODS : SHAZAM! CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC VỊ THẦN
19:35:00THE DA VINCI CODE : MẬT MÃ DA VINCI
22:00:00THE JINX: THE LIFE AND DEATHS OF ROBERT DURST S2 : VẬN RỦI: CUỘC ĐỜI VÀ CÁI CHẾT CỦA ROBERT DURST S2
23:00:00THE JINX: THE LIFE AND DEATHS OF ROBERT DURST S2 : VẬN RỦI: CUỘC ĐỜI VÀ CÁI CHẾT CỦA ROBERT DURST S2
Lịch phát sóng HBO 27/5/2024