26/05/2022 - 8:56 AM

Lịch phát sóng HBO 27/3/2022

Lịch phát sóng HBO 27/3/2022

01:30:00 HALF BROTHERS : ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ
03:05:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
04:50:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
06:35:00 A CINDERELLA STORY: STARSTRUCK : CÂU CHUYỆN LỌ LEM: ƯỚC MƠ VƯƠN TỚI MỘT NGÔI SAO
08:15:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA PHẦN 3: KÌ NGHỈ CỦA QUÁI VẬT
09:50:00 G.I. JOE: RETALIATION : G.I. JOE: BÁO THÙ
11:40:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
14:00:00 2012 : NĂM 2012
16:35:00 GREEN LANTERN : ĐÈN LỒNG XANH
18:30:00 DUNE : HÀNH TINH CÁT
21:00:00 TWISTED STRINGS S1 : DÂY RỐI
21:55:00 TWISTED STRINGS S1 : DÂY RỐI
22:45:00 MORTAL KOMBAT : CUỘC CHIẾN SINH TỬ
Lịch phát sóng HBO 27/3/2022