12:16 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng HBO 27/11/2021

Lịch phát sóng HBO 27/11/2021

00:45:00 MIDWAY : TRẬN CHIẾN MIDWAY
01:00:00 WILD MOUNTAIN THYME : CỎ XẠ HƯƠNG DẠI
02:40:00 RONIN : LÃNG KHÁCH
04:40:00 THE SUN IS ALSO A STAR : MẶT TRỜI CŨNG LÀ MỘT VÌ SAO
06:15:00 SHREK THE THIRD : SHREK III
07:45:00 JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH (2008) : HÀNH TRÌNH TỚI TÂM TRÁI ĐẤT
09:15:00 JOHNNY ENGLISH
10:40:00 GEOSTORM : BÃO ĐỊA CẦU
12:30:00 SCOOB!
14:00:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
15:35:00 WONDER WOMAN 1984 : NỮ THẦN CHIẾN BINH 1984
18:00:00 THE CONJURING : GỌI HỒN
19:50:00 THE CONJURING 2 : GỌI HỒN PHẦN 2
22:00:00 THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT : GỌI HỒN: QỦY DỮ ÉP BUỘC TÔI
23:50:00 FOLKLORE S2 : TRUYỆN DÂN GIAN 202
Lịch phát sóng HBO 27/11/2021