26/02/2024 - 9:38 PM

Lịch phát sóng HBO 26/9/2023

Lịch phát sóng HBO 26/9/2023

00:00:00INGLOURIOUS BASTERDS : NHỮNG TÊN KHỐN KHÉT TIẾNG
02:30:00THE LAIR : Ổ QUÁI VẬT
04:10:00MAMA : MẸ YÊU
05:50:00FAILURE TO LAUNCH : KHÔNG THỂ KHỞI HÀNH
07:30:00CROSSWORD MYSTERIES: TERMINAL DESCENT : BÍ ẨN TRÒ CHƠI Ô CHỮ: CÚ RƠI CUỐI CÙNG
08:55:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
09:25:00THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY : NGƯỜI HOBBIT: HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
12:10:00JERRY & MARGE GO LARGE : JERRRY VÀ MARGE CHƠI LỚN
13:50:00MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA : MADAGASCAR: TRỐN TỚI CHÂU PHI
15:20:00MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED : MADAGASCAR 3: BỊ TRUY BẮT Ở CHÂU ÂU
16:55:00TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: BẠI BINH PHỤC HẬN
19:25:00TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: PHẦN TỐI CỦA MẶT TRĂNG
22:00:00SAVING PRIVATE RYAN : GIẢI CỨU BINH NHÌ RYAN
Lịch phát sóng HBO 26/9/2023