26/05/2022 - 8:52 PM

Lịch phát sóng HBO 26/3/2022

Lịch phát sóng HBO 26/3/2022

00:40:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
02:15:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
03:45:00 THE TAX COLLECTOR : NGƯỜI THU THUẾ
05:15:00 THE RIGHT ONE : MỘT NỬA ĐỊNH MỆNH
06:50:00 HAPPY HALLOWEEN, SCOOBY-DOO! : CHÚC MỪNG HALLOWEEN, SCOOBY DOO!
08:05:00 ALIENS STOLE MY BODY : NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH LẤY CẮP CƠ THỂ TÔI
09:30:00 SPACE JAM: A NEW LEGACY : ĐẤU BÓNG RỔ TRONG KHÔNG GIAN: DI SẢN MỚI
11:25:00 ASSASSIN’S CREED : HỘI SÁT THỦ
13:15:00 GREENLAND
15:15:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA PHẦN 3: KÌ NGHỈ CỦA QUÁI VẬT
16:50:00 G.I. JOE: RETALIATION : G.I. JOE: BÁO THÙ
18:40:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
21:00:00 DUNE : HÀNH TINH CÁT
23:35:00 GREEN LANTERN : ĐÈN LỒNG XANH
Lịch phát sóng HBO 26/3/2022