07/10/2022 - 11:35 PM

Lịch phát sóng HBO 25/9/2022

Lịch phát sóng HBO 25/9/2022

01:15:00 OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
03:05:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
04:35:00 HERCULES
06:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
06:40:00 SAN ANDREAS
08:35:00 CRAZY, STUPID, LOVE. : YÊU ĐIÊN DẠI
10:35:00 KONG: SKULL ISLAND : KONG: ĐẢO ĐẦU LÂU
12:30:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
14:50:00 LAST NIGHT IN SOHO : ĐÊM TRƯỚC Ở SOHO
16:45:00 SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS : SHERLOCK HOLMES: TRÒ CHƠI BÓNG TỐI
18:50:00 WHITE HOUSE DOWN : NHÀ TRẮNG THẤT THỦ
21:00:00 THE BATMAN : NGƯỜI DƠI
23:50:00 HERCULES
Lịch phát sóng HBO 25/9/2022