1:43 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng HBO 25/7/2021

Lịch phát sóng HBO 25/7/2021

00:30:00 THE REVENANT
01:25:00 ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
03:05:00 THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG CAO THƯỢNG
05:15:00 DAREDEVIL
06:55:00 NIM’S ISLAND : HÒN ĐẢO CỦA NIM
08:30:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
10:10:00 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 2) : CHẠNG VẠNG: HỪNG ĐÔNG PHẦN 2
12:05:00 MINIONS : MINION
13:35:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ PHẦN 2
15:10:00 SONIC THE HEDGEHOG : CHÚ NHÍM SONIC
16:45:00 MIDWAY
19:00:00 ASSASSIN’S CREED : HỘI SÁT THỦ
21:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 113
21:45:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 114
22:30:00 BAD BOYS FOR LIFE
Lịch phát sóng HBO 25/7/2021