25/06/2022 - 1:52 PM

Lịch phát sóng HBO 25/6/2022

Lịch phát sóng HBO 25/6/2022

00:40:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
02:40:00 HITCH
04:35:00 INTO THE WILD : VÀO MIỀN HOANG DÃ
07:00:00 CURIOUS GEORGE 5: GO WEST, GO WILD : GEORGE HIẾU KÌ: KHÁM PHÁ MIỀN TÂY
08:30:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
10:25:00 GEOSTORM : BÃO ĐỊA CẦU
12:15:00 EDGE OF TOMORROW : Ở BÊN RÌA TƯƠNG LAI
14:05:00 DESPICABLE ME : TÔI TI TIỆN
15:35:00 MINIONS : MINION
17:10:00 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG TỚI RỪNG XANH
19:05:00 SAN ANDREAS
21:00:00 OLD : LÃO HÓA
22:45:00 THE HUNT : CUỘC SĂN
Lịch phát sóng HBO 25/6/2022