26/05/2022 - 8:02 AM

Lịch phát sóng HBO 25/3/2022

Lịch phát sóng HBO 25/3/2022

00:40:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
02:40:00 BLADE: TRINITY : BLADE: BỘ BA
04:30:00 DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
06:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
06:55:00 BRIDGET JONES: THE EDGE OF REASON : BRIDGET JONES: CÁI LÍ MONG MANH
08:40:00 BLENDED : HÒA HỢP
10:35:00 PROMISING YOUNG WOMAN : CÔ GÁI TRẺ ĐẦY HỨA HẸN
12:30:00 ALI
15:05:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
17:05:00 SPACE JAM: A NEW LEGACY : ĐẤU BÓNG RỔ TRONG KHÔNG GIAN: DI SẢN MỚI
19:00:00 GREENLAND
21:00:00 ASSASSIN’S CREED : HỘI SÁT THỦ
22:55:00 BLADE: TRINITY : BLADE: BỘ BA
Lịch phát sóng HBO 25/3/2022