1:30 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng HBO 25/11/2021

Lịch phát sóng HBO 25/11/2021

00:55:00 THE CONJURING : GỌI HỒN
01:00:00 THE TERMINATOR : KẺ HỦY DIỆT
02:45:00 CRANK : KẺ LẬP DỊ
04:05:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 937
04:30:00 THE AVIATOR : PHI CÔNG
07:15:00 BLACKBIRD : KHÚC CA CỦA CHIM HOÉT ĐEN
08:50:00 JUST MY LUCK : XUI TẬN MẠNG
10:30:00 GOOSEBUMPS 2: HAUNTED HALLOWEEN : NỔI DA GÀ PHẦN 2: HALLOWEEN QUỶ ÁM
12:00:00 ME BEFORE YOU : TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
13:50:00 OBLIVION : LÃNG QUÊN
15:50:00 LAST CHRISTMAS : MÙA GIÁNG SINH TRƯỚC
17:35:00 ALL MY LIFE : TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP
19:05:00 THE EQUALIZER 2 : NGƯỜI THỰC THI CÔNG LÝ PHẦN 2
21:00:00 WHO’S BY YOUR SIDE S1 : AI Ở BÊN EM 109
21:55:00 ALLIED : ĐỒNG MINH
23:55:00 FOLKLORE S2 : TRUYỆN DÂN GIAN 202
Lịch phát sóng HBO 25/11/2021