07/10/2022 - 9:55 PM

Lịch phát sóng HBO 24/8/2022

Lịch phát sóng HBO 24/8/2022

00:45:00 ALIEU THE DREAMER : ALIEU, KẺ BIẾT MƠ
02:15:00 FIGHT CLUB : HỘI ĐÁNH LỘN
04:30:00 ELIZABETH: THE GOLDEN AGE : ELIZABETH: THỜI HOÀNG KIM
06:20:00 JIMMY NEUTRON: BOY GENIUS : JIMMY NEUTRON: THIÊN TÀI NHÍ
07:45:00 HOODWINKED TOO! HOOD VS. EVIL : CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ PHẦN 2
09:10:00 UNKNOWN : KHÔNG NHÂN DẠNG
11:05:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
13:35:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
15:25:00 STATE OF PLAY : TÌNH THẾ
17:30:00 THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS : NHÓC TRÙM: NỐI NGHIỆP GIA ĐÌNH
19:15:00 THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT : NHANH VÀ NGUY HIỂM: RÊ ĐUÔI XE KIỂU TOKYO
21:00:00 QUEENPINS : BÀ TRÙM
22:45:00 STREET KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ
Lịch phát sóng HBO 24/8/2022