28/06/2022 - 6:27 PM

Lịch phát sóng HBO 24/6/2022

Lịch phát sóng HBO 24/6/2022

00:25:00 JOLT : CÚ GIẬT
01:55:00 MY SON : CON TRAI TÔI
03:35:00 COUNTRY AT HEART : TRÁI TIM YÊU NHẠC ĐỒNG QUÊ
05:05:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
06:40:00 HALF BROTHERS : ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ
08:15:00 DRILLBIT TAYLOR
09:55:00 INTO THE WILD : VÀO MIỀN HOANG DÃ
12:20:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
14:05:00 HITCH
16:05:00 SPACE JAM: A NEW LEGACY : CHƠI BÓNG RỔ TRONG VŨ TRỤ: DI SẢN MỚI
18:00:00 DESPICABLE ME : TÔI TI TIỆN
19:30:00 MINIONS : MINION
21:00:00 EDGE OF TOMORROW : Ở BÊN RÌA TƯƠNG LAI
22:50:00 HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD : VỆ SĨ CỦA VỢ SÁT THỦ
Lịch phát sóng HBO 24/6/2022