28/06/2022 - 12:54 PM

Lịch phát sóng HBO 24/5/2022

Lịch phát sóng HBO 24/5/2022

00:00:00 MAN ON A LEDGE : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN GỜ TƯỜNG
01:40:00 CONSTANTINE
03:40:00 THE MANY SAINTS OF NEWARK : MUÔN VỊ THÁNH CỦA NEWARK
05:35:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
07:05:00 E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL : E.T NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
09:00:00 WE OWN THIS CITY S1 : CHÚNG TA LÀ BÁ CHỦ THÀNH PHỐ NÀY
10:00:00 IN THE HEIGHTS : MỘT THỜI Ở KHU HEIGHTS
12:20:00 CRAZY, STUPID, LOVE. : YÊU ĐIÊN DẠI
14:20:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
16:15:00 THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG CAO THƯỢNG
18:30:00 JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
20:00:00 CONSTANTINE
22:00:00 WE OWN THIS CITY S1 : CHÚNG TA LÀ BÁ CHỦ THÀNH PHỐ NÀY
23:00:00 THE MANY SAINTS OF NEWARK : MUÔN VỊ THÁNH CỦA NEWARK
Lịch phát sóng HBO 24/5/2022