26/05/2022 - 10:18 PM

Lịch phát sóng HBO 24/3/2022

Lịch phát sóng HBO 24/3/2022

01:25:00 THE NOTEBOOK : CUỐN SỔ TAY
03:25:00 ANNABELLE: CREATION : ANNABELLE: RA ĐỜI
05:10:00 PAN
07:00:00 DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
09:00:00 COME AWAY : CẤT BƯỚC RA ĐI
10:30:00 LAND : ĐẤT ĐAI
12:00:00 BIG MIRACLE : PHÉP MÀU KÌ DIỆU
13:50:00 THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT : NHANH VÀ NGUY HIỂM: RÊ ĐUÔI XE KIỂU TOKYO
15:30:00 PETER RABBIT
17:00:00 BLENDED : HÒA HỢP
18:55:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
21:00:00 PROMISING YOUNG WOMAN : CÔ GÁI TRẺ ĐẦY HỨA HẸN
22:50:00 ANNABELLE: CREATION : ANNABELLE: RA ĐỜI
Lịch phát sóng HBO 24/3/2022