27/11/2022 - 3:00 AM

Lịch phát sóng HBO 23/7/2022

Lịch phát sóng HBO 23/7/2022

00:05:00 IT : GÃ HỀ MA QUÁI
02:15:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
03:50:00 ANNABELLE: CREATION : ANNABELLE: RA ĐỜI
05:40:00 LAND : VÙNG ĐẤT
07:10:00 DR. SEUSS’ THE GRINCH MUSICAL! : VỞ NHẠC KỊCH GRINCH
08:35:00 BIG MOMMA’S HOUSE 2 : NHÀ CỦA MẸ LỚN PHẦN 2
10:15:00 RUMBLE : CUỘC ĐẤU
11:50:00 BACK TO THE FUTURE : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
13:45:00 BACK TO THE FUTURE PART II : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II
15:30:00 BACK TO THE FUTURE PART III : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3
17:25:00 RAMPAGE : CUỒNG NỘ
19:10:00 SAN ANDREAS
21:00:00 KING RICHARD : VUA RICHARD
23:20:00 BABY DRIVER : QUÁI XẾ BABY
Lịch phát sóng HBO 23/7/2022