22/07/2024 - 12:10 PM

Lịch phát sóng HBO 23/6/2024

Lịch phát sóng HBO 23/6/2024

00:00:00SHE SAID : NHỮNG LỜI CÔ ẤY NÓI
02:10:00THE SOCIAL NETWORK : MẠNG XÃ HỘI
04:10:00MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON : MARCEL, CHÚ ỐC ĐI GIÀY
05:40:00A THOUSAND AND ONE : PHÒNG 1001
07:35:00A WALTONS’ THANKSGIVING : LỄ TẠ ƠN NHÀ WALTON
08:55:00MINIONS : MINION
10:25:00THE LEGO BATMAN MOVIE : NGƯỜI DƠI LEGO
12:10:00FAST X : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 10
14:30:00SHOWING UP : HIỆN DIỆN
16:15:00POKÉMON DETECTIVE PIKACHU : POKÉMON: THÁM TỬ PIKACHU
18:00:00MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN III
20:05:00OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE : CHIẾN DỊCH FORTUNE: BINH PHÁP
22:00:00ASSASSIN CLUB : HỘI SÁT THỦ
23:50:00BLUE BEETLE : BỌ CÁNH CỨNG XANH
Lịch phát sóng HBO 23/6/2024