28/06/2022 - 12:18 PM

Lịch phát sóng HBO 23/5/2022

Lịch phát sóng HBO 23/5/2022

00:50:00 THE DOMESTICS : NGƯỜI VĂN MINH
02:20:00 DISTURBIA : VÙNG NGOẠI Ô KHÔNG YÊN TĨNH
04:05:00 SPELL : BÙA PHÉP
05:35:00 I LOVE YOU MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
07:15:00 ALOHA : XIN CHÀO
09:00:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE S1 : VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN
10:00:00 BARRY S3 : BARRY
10:30:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
12:15:00 G.I. JOE 2: RETALIATION : G.I. JOE 2: BÁO THÙ
14:00:00 SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS : MẮT RẮN: NGUỒN GỐC ĐẶC VỤ JOE
16:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:25:00 IRRESISTIBLE : KHÔNG THỂ CƯỠNG LẠI
18:05:00 CRAZY, STUPID, LOVE. : YÊU ĐIÊN DẠI
20:05:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
22:00:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE S1 : VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN
23:00:00 BARRY S3 : BARRY
23:30:00 THE BABY S1 : ĐỨA BÉ
Lịch phát sóng HBO 23/5/2022