20/04/2024 - 11:49 AM

Lịch phát sóng HBO 23/3/2024

Lịch phát sóng HBO 23/3/2024

01:05:00VIOLENT NIGHT : ĐÊM KHỐC LIỆT
02:55:00THE GRUDGE 3 : HẬN THÙ PHẦN 3
04:25:00MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
06:30:00SHE SAID : NHỮNG LỜI CÔ ẤY NÓI
08:40:00MINIONS: THE RISE OF GRU : MINIONS: SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU
10:10:00THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN: HAI TÒA THÁP
13:05:00INCEPTION : Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
15:30:00BLUE BEETLE : BỌ CÁNH CỨNG XANH
17:35:00TAD, THE LOST EXPLORER AND THE EMERALD TABLET : TAD, NHÀ THÁM HIỂM MẤT TÍCH VÀ PHIẾN ĐÁ LỤC BẢO
19:05:00SAN ANDREAS
21:00:00GUY RITCHIE’S THE COVENANT : KHẾ ƯỚC
23:05:00OBLIVION : LÃNG QUÊN
Lịch phát sóng HBO 23/3/2024