23/04/2024 - 8:57 PM

Lịch phát sóng HBO 23/2/2024

Lịch phát sóng HBO 23/2/2024

00:55:00DOULA : NGƯỜI HỘ SINH
02:35:00MEET JOE BLACK : GẶP JOE BLACK
05:30:00DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
07:10:00THE WORLD’S END : TẬN CÙNG THẾ GiỚI
09:00:00KUNG FU PANDA : GẤU TRÚC KUNGFU
10:35:00KUNG FU PANDA 2 : KUNG FU GẤU TRÚC 2
12:10:00GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
13:50:00BEE MOVIE : CHUYỆN LOÀI ONG
15:25:00MISS CONGENIALITY : HOA HẬU FBI
17:15:00THE HOLIDAY : KÌ NGHỈ
19:30:00INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
21:00:00FAST X : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 10
23:20:00MEET JOE BLACK : GẶP JOE BLACK

 

Lịch phát sóng HBO 23/2/2024