25/09/2023 - 1:49 PM

Lịch phát sóng HBO 22/9/2023

Lịch phát sóng HBO 22/9/2023

01:30:00 DEATH RACE : CUỘC ĐUA TỬ THẦN
03:15:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
04:50:00 SPY KIDS : ĐIỆP VIÊN NHÍ
06:25:00 NEXT : ĐIỀU XẢY RA TIẾP THEO
08:00:00 THE HOLIDAY : KÌ NGHỈ
10:15:00 AMERICAN MADE : SẢN PHẨM CỦA MỸ
12:10:00 MUMMIES : XÁC ƯỚP
13:40:00 OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
15:30:00 TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: THỜI ĐẠI DIỆT VONG
18:15:00 THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY : NGƯỜI HOBBIT: HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
21:00:00 THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG : NGƯỜI HOBBIT: CHỐN HOANG TÀN CỦA SMAUG
23:40:00 THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN NĂM CÁNH QUÂN
Lịch phát sóng HBO 22/9/2023