27/11/2022 - 2:01 AM

Lịch phát sóng HBO 22/7/2022

Lịch phát sóng HBO 22/7/2022

01:15:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
03:20:00 THE GRUDGE : HẬN THÙ
04:55:00 NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS : CHƯA TỪNG HIẾM KHI THỈNH THOẢNG LUÔN LUÔN
06:35:00 DREAMGIRLS : NHỮNG CÔ GÁI TRONG MƠ
08:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
09:05:00 CRY MACHO : NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG
10:50:00 ROBOCOP 3 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 3
12:30:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
15:00:00 RUMBLE : CUỘC ĐẤU
16:40:00 VOYAGERS : NGƯỜI DU HÀNH
18:25:00 TOP GUN : TAY SÚNG HÀNG ĐẦU
20:15:00 RAMPAGE : CUỒNG NỘ
22:00:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
Lịch phát sóng HBO 22/7/2022