28/06/2022 - 1:06 PM

Lịch phát sóng HBO 22/6/2022

Lịch phát sóng HBO 22/6/2022

01:05:00 THE HUNT : CUỘC SĂN
02:30:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
04:35:00 PSYCH 2: LASSIE COME HOME : THÁM TỬ NGOẠI CẢM PHẦN 2: LASSIE VỀ NHÀ
06:05:00 ELIZABETHTOWN
08:05:00 WHAT’S YOUR NUMBER? : BAO NHIÊU CHÀNG RỒI?
09:45:00 CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY : CHARLIE VÀ NHÀ MÁY SÔ CÔ LA
11:40:00 ENTRAPMENT : GIĂNG BẪY
13:30:00 GET ON UP : BƯỚC TỚI ĐỈNH CAO
15:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:20:00 IN THE HEIGHTS : MỘT THỜI Ở KHU HEIGHTS
18:40:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
21:00:00 STILLWATER
23:15:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE S1 : VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN
Lịch phát sóng HBO 22/6/2022