28/06/2022 - 1:44 PM

Lịch phát sóng HBO 22/5/2022

Lịch phát sóng HBO 22/5/2022

01:05:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
03:20:00 MALIGNANT : HIỂM ÁC
05:15:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
07:15:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
09:40:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
11:50:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
14:10:00 THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS : NHÓC TRÙM: NỐI NGHIỆP GIA ĐÌNH
15:55:00 MINIONS : MINION
17:25:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
19:10:00 G.I. JOE 2: RETALIATION : G.I. JOE 2: BÁO THÙ
21:00:00 SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS : MẮT RẮN: NGUỒN GỐC ĐẶC VỤ JOE
23:00:00 MALIGNANT : HIỂM ÁC
Lịch phát sóng HBO 22/5/2022