26/05/2022 - 8:52 PM

Lịch phát sóng HBO 22/3/2022

Lịch phát sóng HBO 22/3/2022

01:05:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
02:45:00 THE PRESTIGE : MÀN CAO TRÀO
04:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
05:20:00 WILD MOUNTAIN THYME : CỎ XẠ HƯƠNG NON CAO
07:00:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
09:00:00 THE GILDED AGE S1 : THỜI ĐẠI VÀNG SON
10:00:00 THE RIGHT ONE : MỘT NỬA ĐỊNH MỆNH
11:35:00 THE MAN FROM U.N.C.L.E. : NGƯỜI ĐẾN TỪ UNCLE
13:30:00 THE MASK : MẶT NẠ
15:10:00 SCOOBY-DOO! THE SWORD AND THE SCOOB! : SCOOBY-DOO! THANH KIẾM VÀ SCOOBY
16:30:00 A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD : NGÀY ĐẸP TRỜI Ở KHU DÂN CƯ
18:15:00 WILD MOUNTAIN THYME : CỎ XẠ HƯƠNG NON CAO
20:00:00 ROCKETMAN : NGƯỜI TÊN LỬA
22:00:00 THE GILDED AGE S1 : THỜI ĐẠI VÀNG SON
23:00:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
Lịch phát sóng HBO 22/3/2022