07/10/2022 - 11:17 PM

Lịch phát sóng HBO 21/9/2022

Lịch phát sóng HBO 21/9/2022

01:00:00 THE ADJUSTMENT BUREAU : CỤC CHỈNH LÝ
02:50:00 ALI
05:25:00 1408 : PHÒNG 1408
07:10:00 I LOVE YOU MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
08:50:00 FAILURE TO LAUNCH : KHÔNG THỂ KHỞI HÀNH
10:25:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
12:30:00 JUNGLELAND : ĐẤT RỪNG
13:55:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
15:35:00 OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
17:40:00 MONSTERS VS. ALIENS : QUÁI VẬT ĐẤU VỚI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
19:15:00 THE ADJUSTMENT BUREAU : CỤC CHỈNH LÝ
21:00:00 BELFAST
22:35:00 RED DRAGON : RỒNG LỬA
Lịch phát sóng HBO 21/9/2022