28 July, 2021

Lịch phát sóng HBO 21/6/2021

Lịch phát sóng HBO 21/6/2021

00:40:00 THE ROADS NOT TAKEN : NHỮNG NGÃ RẼ KHÁC
03:10:00 RESERVOIR DOGS : NHỮNG KẺ GIAN DỐI
04:45:00 THE ROADS NOT TAKEN : NHỮNG NGÃ RẼ KHÁC
06:15:00 HAIRSPRAY : KEO XỊT TÓC
08:10:00 DAREDEVIL
09:50:00 TRINITY OF SHADOWS S1
10:35:00 TRINITY OF SHADOWS S1
11:25:00 UNPREGNANT : PHÁ THAI
13:05:00 JUST MERCY : KHOAN DUNG
15:25:00 THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
17:10:00 TENET
19:35:00 INCEPTION : Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
22:00:00 IN TREATMENT S4 : ĐIỀU TRỊ TÂM LÍ 417
22:30:00 IN TREATMENT S4 : ĐIỀU TRỊ TÂM LÍ 418
23:00:00 SONIC THE HEDGEHOG : CHÚ NHÍM SONIC
Lịch phát sóng HBO 21/6/2021