28/06/2022 - 1:20 PM

Lịch phát sóng HBO 21/5/2022

Lịch phát sóng HBO 21/5/2022

00:35:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
03:10:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ẢO MỘNG
05:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
05:25:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
07:15:00 PAN
09:05:00 JOHNNY ENGLISH
10:30:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
13:05:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
15:00:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
17:20:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
19:30:00 MINIONS : MINION
21:00:00 THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS : NHÓC TRÙM: NỐI NGHIỆP GIA ĐÌNH
22:45:00 13 HOURS : 13 TIẾNG

 

Lịch phát sóng HBO 21/5/2022