26/05/2022 - 8:01 AM

Lịch phát sóng HBO 21/3/2022

Lịch phát sóng HBO 21/3/2022

00:35:00 IT : GÃ HỀ MA QUÁI
02:45:00 THE LITTLE THINGS : NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT
04:50:00 THE CLIENT : THÂN CHỦ
06:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:15:00 SLEEPY HOLLOW : THUNG LŨNG IM LÌM
09:00:00 WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S1 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA TRIỀU ĐẠI LAK
10:00:00 THE TREE OF LIFE : CÂY ĐỜI
12:15:00 JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KỈ JURA
14:15:00 SPACE JAM: A NEW LEGACY : ĐẤU BÓNG RỔ TRONG KHÔNG GIAN: DI SẢN MỚI
16:10:00 DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
18:10:00 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG TỚI RỪNG XANH
20:05:00 THE MAN FROM U.N.C.L.E. : NGƯỜI ĐẾN TỪ UNCLE
22:00:00 WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S1 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA TRIỀU ĐẠI LAK
23:00:00 THE LITTLE THINGS : NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT
Lịch phát sóng HBO 21/3/2022