09/02/2023 - 5:06 PM

Lịch phát sóng HBO 21/12/2022

Lịch phát sóng HBO 21/12/2022

00:05:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
02:00:00 50/50
03:40:00 BOOGIE
05:05:00 FORTRESS: SNIPER’S EYE : PHÁO ĐÀI: ĐÔI MẮT CỦA XẠ THỦ
06:35:00 THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER : ĐẶC QUYỀN CÔ ĐƠN
08:15:00 8 MILE : PHỐ 8 MILE
10:00:00 HIS DARK MATERIALS S3 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI
11:00:00 HIS DARK MATERIALS S3 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI
12:00:00 TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: PHẦN TỐI CỦA MẶT TRĂNG
14:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
14:55:00 BEAN : NGÀI BEAN
16:25:00 MONSTERS VS. ALIENS : QUÁI VẬT ĐẤU VỚI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
18:00:00 THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS : NHÓC TRÙM: NỐI NGHIỆP GIA ĐÌNH
19:45:00 A STAR IS BORN : NGÔI SAO MỚI RẠNG
22:00:00 HIS DARK MATERIALS S3 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI
23:00:00 HIS DARK MATERIALS S3 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI
Lịch phát sóng HBO 21/12/2022