07/12/2023 - 5:16 AM

Lịch phát sóng HBO 21/11/2023

Lịch phát sóng HBO 21/11/2023

00:50:00THE GRUDGE : HẬN THÙ
02:25:00JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
04:35:00A WALTONS’ THANKSGIVING : LỄ TẠ ƠN NHÀ WALTON
06:00:00BLINDED BY THE LIGHT (2019) : ÁNH SÁNG CHÓI LÓA (2019)
08:00:00A HOUSE ON THE BAYOU : NGÔI NHÀ BÊN NHÁNH SÔNG
09:30:00THE WORLD’S END : TẬN CÙNG THẾ GiỚI
11:15:00LETTERS TO JULIET : THƯ GỬI JULIET
13:00:00JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
15:05:00JASON BOURNE
17:10:00STAR TREK : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO
19:15:00ABDUCTION : BẮT CÓC
21:00:00KING KONG (2005)

 

Lịch phát sóng HBO 21/11/2023