03/12/2022 - 1:47 PM

Lịch phát sóng HBO 21/11/2022

Lịch phát sóng HBO 21/11/2022

00:15:00 THE FOREVER PURGE : CUỘC THANH TRỪNG VĨNH VIỄN
01:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
02:20:00 STATE OF PLAY : TÌNH THẾ
04:25:00 BRING YOUR OWN BRIGADE : MANG THEO ĐỘICỨU HỎA RIÊNG
06:25:00 IT’S COMPLICATED : CHUYỆN PHỨC TẠP LẮM
08:25:00 AVA
10:00:00 THE WHITE LOTUS S2 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG
11:00:00 MUSIC
12:45:00 DADDY’S HOME : BỐ ĐÃ VỀ
14:20:00 PSYCH 3: THIS IS GUS : THÁM TỬ NGOẠI CẢM PHẦN 3: GUS ĐÂY
15:55:00 MISS POTTER : QUÝ CÔ POTTER
17:30:00 SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS : SHERLOCK HOLMES: TRÒ CHƠI BÓNG TỐI
19:40:00 THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN NĂM CÁNH QUÂN
22:00:00 THE WHITE LOTUS S2 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG
23:00:00 STREET KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ
Lịch phát sóng HBO 21/11/2022