06/12/2023 - 1:37 AM

Lịch phát sóng HBO 20/8/2023

Lịch phát sóng HBO 20/8/2023

01:35:00BEAST : QUÁI THÚ
03:10:00AMBULANCE : XE CỨU THƯƠNG
05:20:00TIME FOR THEM TO COME HOME FOR CHRISTMAS : ĐÃ ĐẾN LÚC VỀ NHÀ ĐÓN GIÁNG SINH
06:45:00MAN OF STEEL : NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÉP
09:05:00THE LEGO BATMAN MOVIE : NGƯỜI DƠI LEGO
10:50:00THE BATMAN : NGƯỜI DƠI
13:40:00PUSS IN BOOTS (2011) : MÈO ĐI HIA 2011
15:10:00PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH : MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
16:55:00WARCRAFT
19:00:00SONIC THE HEDGEHOG 2 : CHÚ NHÍM SONIC PHẦN 2
21:00:00AMBULANCE : XE CỨU THƯƠNG
23:15:00BEAST : QUÁI THÚ
Lịch phát sóng HBO 20/8/2023