8:07 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng HBO 20/7/2021

Lịch phát sóng HBO 20/7/2021

02:10:00 BLINDED BY THE LIGHT (2019) : ÁNH SÁNG CHÓI LÓA (2019)
04:05:00 ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
05:45:00 WISH UPON A UNICORN : ĐIỀU ƯỚC KÌ LÂN
07:15:00 BIG MIRACLE : PHÉP MÀU KÌ DIỆU
09:00:00 CATCH AND KILL: THE PODCAST TAPES S1
09:30:00 CATCH AND KILL: THE PODCAST TAPES S1
10:00:00 BOMBSHELL : QUẢ BOM BÊ BỐI
11:45:00 THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON : TRƯỜNG HỢP LẠ LÙNG CỦA BENJAMIN BUTTON
14:25:00 THE RHYTHM SECTION : NHỊP ĐIỆU BÁO THÙ
16:10:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE : VỢ NGƯỜI ĐI XUYÊN THỜI GIAN
18:00:00 HAIRSPRAY : KEO XỊT TÓC
19:55:00 JACK REACHER
22:00:00 CATCH AND KILL: THE PODCAST TAPES S1
22:30:00 CATCH AND KILL: THE PODCAST TAPES S1
23:00:00 JOKER
Lịch phát sóng HBO 20/7/2021