22/07/2024 - 12:11 PM

Lịch phát sóng HBO 20/6/2024

Lịch phát sóng HBO 20/6/2024

00:50:00THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN: HAI TÒA THÁP
03:50:00THE VISITOR : VỊ KHÁCH
05:20:00SOMETHING’S GOTTA GIVE : SẼ CÓ THỨ PHẢI THAY ĐỔI
07:25:0010 CLOVERFIELD LANE : SỐ 10 ĐƯỜNG CLOVERFIELD
09:10:00BEE MOVIE : CHUYỆN LOÀI ONG
10:40:00UNBROKEN : BẤT KHUẤT
12:55:00I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
14:40:0080 FOR BRADY : HỘI U80 HÂM MỘ BRADY
16:20:00THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN: HAI TÒA THÁP
19:20:00FASTER : NHANH HƠN
21:00:00CHAMPIONS : NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH
23:05:00THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN – SỰ TRỞ VỀ CỦA NHÀ VUA
Lịch phát sóng HBO 20/6/2024