28/06/2022 - 6:33 PM

Lịch phát sóng HBO 20/6/2022

Lịch phát sóng HBO 20/6/2022

01:10:00 ASSASSIN’S CREED : HỘI SÁT THỦ
03:05:00 PIRANHA 3D : CÁ PIRANHA
04:25:00 BRIDGET JONES’S DIARY : NHẬT KÝ TIỂU THƯ JONES
06:00:00 SCOOBY-DOO! THE SWORD AND THE SCOOB : SCOOBY-DOO! THANH KIẾM VÀ SCOOBY
07:15:00 LIMBO : VÔ ĐỊNH
09:00:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE S1 : VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN
10:00:00 SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS : MẮT RẮN: NGUỒN GỐC ĐẶC VỤ JOE
12:00:00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM : SINH VẬT HUYỀN BÍ VÀ NƠI TÌM RA CHÚNG
14:10:00 JUDAS AND THE BLACK MESSIAH : JUDAS VÀ ĐẤNG CỨU THẾ DA MÀU
16:10:00 THE TAX COLLECTOR : NGƯỜI THU THUẾ
17:40:00 F9: THE FAST SAGA : NHANH VÀ NGUY HIỂM 9
20:00:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
22:00:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE S1 : VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN
23:00:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
Lịch phát sóng HBO 20/6/2022