05/12/2023 - 12:34 AM

Lịch phát sóng HBO 20/11/2023

Lịch phát sóng HBO 20/11/2023

00:40:00THE OFFERING : TẾ PHẨM
02:15:00BEAST : QUÁI THÚ
03:45:00THE OUTFIT : TRANG PHỤC
05:30:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
07:10:00JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
08:40:00WARCRAFT
10:45:00DC LEAGUE OF SUPER-PETS : LIÊN MINH SIÊU THÚ DC
12:30:00MAN OF STEEL : NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÉP
14:50:00TOP GUN: MAVERICK : PHI CÔNG SIÊU ĐẲNG: MAVERICK
17:05:00THE INFERNAL MACHINE : CỖ MÁY ĐỊA NGỤC
18:55:00BLACK ADAM
21:00:00INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
22:30:00FALL : CÚ NGÃ

 

Lịch phát sóng HBO 20/11/2023