03/10/2023 - 6:33 AM

Lịch phát sóng HBO 2/9/2023

Lịch phát sóng HBO 2/9/2023

00:10:00 MR. MAGORIUM’S WONDER EMPORIUM : TIỆM ĐỒ CHƠI KÌ DIỆU CỦA ÔNG MAGORIUM
01:45:00 MEMORY : KÍ ỨC
03:40:00 GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
05:30:00 DEAR EVAN HANSEN : EVAN HANSEN THÂN MẾN
07:55:00 THE LOST CITY : THÀNH PHỐ ĐÃ MẤT
09:50:00 MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
10:30:00 MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
11:05:00 PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH : MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
12:50:00 MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
14:40:00 MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
16:45:00 SING 2 : HÃY HÁT LÊN PHẦN 2
18:35:00 JURASSIC WORLD DOMINION : THẾ GIỚI KỈ JURA: THỐNG TRỊ
21:00:00 TAD, THE LOST EXPLORER AND THE EMERALD TABLET : NHÀ THÁM HIỂM TAD VÀ PHIẾN ĐÁ LỤC BẢO
22:30:00 MEMORY : KÍ ỨC
Lịch phát sóng HBO 2/9/2023