07/10/2022 - 6:06 PM

Lịch phát sóng HBO 2/9/2022

Lịch phát sóng HBO 2/9/2022

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:05 Cá piranha Suspense
02:25 Tìm lại thời gian Sci-fi
03:10 PIRANHA
04:15 Những kẻ truy tìm chiếc rương mất tích Action
04:30 PSYCH 2: LASSIE COME HOME
06:00 JUST MY LUCK
06:10 Sứ mệnh cướp cờ Animation
07:40 BRIDGET JONES’S DIARY
07:45 Phim trường hollywood Special
08:15 Điệp viên harriet Comedy
09:15 THE AVIATOR
09:55 Vô định Drama
11:40 Người du hành Sci-fi
12:00 OBLIVION
13:25 Yêu điên dại Comedy
14:00 BRAHMS: THE BOY II
15:20 Bộ phim về bob bọt biển quần vuông Animation
15:25 E.T.
16:50 Vua richard Drama
17:20 IRRESISTIBLE
19:00 TARGET NUMBER ONE
19:10 Ở bên rìa tương lai Action
21:00 Nhà trắng thất thủ Action-adventure
22:50 THE RIGHTEOUS GEMSTONES S2
23:10 Cuộc du hành vào lòng đất Action
23:20 SOMEBODY SOMEWHERE S1
23:50 EUPHORIA S2
Lịch phát sóng HBO 2/9/2022