18/08/2022 - 11:34 AM

Lịch phát sóng HBO 2/8/2022

Lịch phát sóng HBO 2/8/2022

00:35:00 8 MILE : PHỐ 8 MILE
02:20:00 GHOST : HỒN MA
04:25:00 A CINDERELLA STORY: STARSTRUCK : CÂU CHUYỆN LỌ LEM: ƯỚC MƠ VƯƠN TỚI MỘT NGÔI SAO
06:00:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
07:35:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
09:00:00 INDUSTRY S2 : PHẤN ĐẤU
10:00:00 RED DRAGON : RỒNG LỬA
12:05:00 UNKNOWN : KHÔNG NHÂN DẠNG
13:55:00 SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD : SCOTT PILGRIM ĐẤU VỚI CẢ THẾ GIỚI
15:50:00 GHOST : HỒN MA
17:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:25:00 ALIEU THE DREAMER : ALIEU, KẺ BIẾT MƠ
19:55:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
22:00:00 INDUSTRY S2 : PHẤN ĐẤU
23:00:00 THE MANY SAINTS OF NEWARK : MUÔN VỊ THÁNH CỦA NEWARK
Lịch phát sóng HBO 2/8/2022