22/07/2024 - 1:01 PM

Lịch phát sóng HBO 2/7/2024

Lịch phát sóng HBO 2/7/2024

00:45:00COCAINE BEAR : GẤU ĐIÊN
02:20:00SHOWING UP : HIỆN DIỆN
04:05:00THE 40 YEAR OLD VIRGIN : CHÀNG TRAI TÂN 40 TUỔI
06:00:00NEW YEAR’S EVE : ĐÊM GIAO THỪA
07:55:00THE WORLD’S END : TẬN CÙNG THẾ GiỚI
09:45:00UNBROKEN : BẤT KHUẤT
12:00:00KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
14:05:00THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
15:45:00MADAGASCAR
17:10:00ELIZABETHTOWN
19:15:00THE VOW : LỜI THỀ NGUYỆN
21:00:00MERCY : NHÂN ÁI
22:25:00COCAINE BEAR : GẤU ĐIÊN
Lịch phát sóng HBO 2/7/2024