28/06/2022 - 7:34 PM

Lịch phát sóng HBO 2/6/2022

Lịch phát sóng HBO 2/6/2022

00:05:00 THE BABY S1 : ĐỨA BÉ
00:35:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
02:00:00 GET ON UP : BƯỚC TỚI ĐỈNH CAO
04:20:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
06:00:00 STRAIGHT OUTTA NOWHERE: SCOOBY-DOO! MEETS COURAGE THE COWARDLY DOG : ĐẾN THẲNG TỪ NOWHERE: SCOOBY-DO
07:20:00 DINOSAUR TRAIN: ADVENTURE ISLAND : ĐOÀN TÀU KHỦNG LONG: ĐẢO PHIÊU LƯU
08:45:00 ANGUS, THONGS AND PERFECT SNOGGING : ANGUS, QUẦN DÂY VÀ NỤ HÔN HOÀN HẢO
10:25:00 THE PERFECT SCORE : ĐIỂM SỐ HOÀN HẢO
11:55:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ PHẦN 2
13:30:00 INFERNO : HỎA NGỤC
15:30:00 BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU SIÊU NHÂN: BÌNH MINH CỦA CÔNG LÝ
18:30:00 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
21:00:00 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
23:40:00 VOYAGERS : NGƯỜI DU HÀNH
Lịch phát sóng HBO 2/6/2022