03/10/2023 - 8:19 AM

Lịch phát sóng HBO 19/9/2023

Lịch phát sóng HBO 19/9/2023

00:30:00 THE NORTHMAN : NGƯỜI PHƯƠNG BẮC
02:45:00 FENCES : HÀNG RÀO
05:05:00 CRAZY RICH ASIANS : GIỚI SIÊU GIÀU CHÂU Á
07:05:00 THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT : NĂM NĂM ĐÍNH HÔN
09:05:00 SUMMER DAYS, SUMMER NIGHTS : NGÀY HÈ, ĐÊM HÈ
10:45:00 CRAZY RICH ASIANS : GIỚI SIÊU GIÀU CHÂU Á
12:50:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
14:20:00 TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: BẠI BINH PHỤC HẬN
16:50:00 MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
17:20:00 MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
18:00:00 FINDING NEVERLAND : ĐI TÌM XỨ SỞ NEVERLAND
19:40:00 WONDER WOMAN : NỮ THẦN CHIẾN BINH
22:00:00 THE NORTHMAN : NGƯỜI PHƯƠNG BẮC
Lịch phát sóng HBO 19/9/2023