23/07/2024 - 7:34 PM

Lịch phát sóng HBO 19/6/2024

Lịch phát sóng HBO 19/6/2024

01:55:00ASSASSIN CLUB : HỘI SÁT THỦ
03:45:00MY ANIMAL : CON THÚ TRONG TÔI
05:25:00SPY KIDS: ALL THE TIME IN THE WORLD : ĐIỆP VIÊN NHÍ: TẤT CẢ THỜI GIAN TRÊN ĐỜI
06:55:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:20:00BOOK CLUB: THE NEXT CHAPTER : HỘI ĐỌC SÁCH: CHƯƠNG KẾ TIẾP
09:05:00PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
10:40:00SOMETHING’S GOTTA GIVE : SẼ CÓ THỨ PHẢI THAY ĐỔI
12:50:00THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING : CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: HIỆP HỘI CỦA NHẪN
15:45:0017 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
17:30:00REVOLUTIONARY ROAD : ĐƯỜNG REVOLUTIONARY
19:25:00THE FLASH : TIA CHỚP
22:00:00ASSASSIN CLUB : HỘI SÁT THỦ
23:50:00HOUSE OF THE DRAGON S2 : GIA TỘC RỒNG S2
Lịch phát sóng HBO 19/6/2024