5 August, 2021

Lịch phát sóng HBO 19/6/2021

Lịch phát sóng HBO 19/6/2021

00:55:00 NINJA ASSASSIN : SÁT THỦ NINJA
01:00:00 IN TIME : KỊP THỜI
02:50:00 BRIDGET JONES’S BABY : EM BÉ CỦA TIỂU THƯ JONES
04:50:00 LUCE
06:35:00 DR. SEUSS’ THE LORAX : THẦN RỪNG LORAX
08:00:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
10:05:00 SCOOBY-DOO
11:30:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
13:35:00 RED
15:25:00 LAST CHRISTMAS : MÙA GIÁNG SINH TRƯỚC
17:05:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
19:00:00 CHARLIE’S ANGELS (2019) : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE (2019)
21:00:00 THE HIGH NOTE
22:50:00 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME : NGƯỜI NHỆN: XA NHÀ
Lịch phát sóng HBO 19/6/2021