Lịch phát sóng

Lịch phát sóng HBO 19/3/2022

Lich phat song HBO www.lichtruyenhinh.com

Lich phat song HBO www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 GRETEL & HANSEL : GRETEL VÀ HANSEL
02:05:00 THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT : GỌI HỒN: QỦY DỮ XÚI GIỤC TÔI
03:55:00 SPECIES II : GIỐNG NÒI PHẦN 2
05:20:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
06:55:00 FURRY VENGEANCE : CUỘC TRẢ THÙ BÔNG XÙ
08:25:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
10:30:00 THE LEGO MOVIE : THẾ GIỚI LEGO
12:10:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
14:10:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
16:20:00 JACK REACHER
18:30:00 TENET
21:00:00 LAND : ĐẤT ĐAI
22:25:00 THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT : GỌI HỒN: QỦY DỮ XÚI GIỤC TÔI
Exit mobile version